Výsledky Finále 2HAVLBALL 6.6.2015 Bezděkov

V sobotu 6.6.2015 vyvrcholila na kurtech TJ Sokola Bezděkov celoroční soutěž Okresního volejbalového svazu Havlíčkův Brod s názvem

2 HAVLBALL 2014/2015

Na turnaj přijelo 10 družstev kategorie žlutý minivolejbal, 18 družstev oranžového minivolejbalu a 19 družstev modrého. Celkem se během neskutečně horkého a slunného dne představilo na kurtech 96 dětí a odehrálo se 165 utkání. Hrálo se na 8 hřištích. Velké poděkování patří hasičům z SDH Bezděkov za dokonalé nakropení hřišť večer před turnajem.

Žlutí hráli systémem každý s každým, oranžoví a modří ve třech skupinách každý s každým a následně play-off pro 8 nejlepších družstev.

Ve žluté kategorii tento turnaj vyhrála dvojice Dominika Kopicová a Kristýna Vlachová (TJ Sokol Okrouhlice), na druhém místě skončila Andrea Lesáková a Andrea Kocourková (TJ CHS Chotěboř) a třetí byla Ema Pátková s Terezou Svobodovou (TJ Jiskra Havlíčkův Brod).

Oranžovou kategorii vyhráli Vojtěch a Aleš Nečasovi (TJ Jiskra Havlíčkův Brod), druzí byli Jan Vacek a Jakub Plachý (VK Havlíčkův Brod) a na třetím místě skončil Lukáš Zajíček a Jáchym Beránek (VK Havlíčkův Brod).

V modrém potvrdili suverenitu vítězstvím Jakub Pavlík s Radimem Pechou (VK Havlíčkův Brod), na druhém místě byla Anna Chládková s Kristýnou Švarovou (TJ Jiskra Havlíčkův Brod) a třetí byla Hana Prchalová s Terezou Bencovou (TJ Jiskra Havlíčkův Brod).

Jako vždy malí sportovci předváděli obětavé výkony a okamžiky radosti střídaly slzy po prohrách. Velký úspěch mělo sprchování hráčů a hráček při kropení kurtů, při kterém se děti osvěžovaly a chladily. Překvapením byla i velká účast rodičů, kteří vydrželi povzbuzovat a fandit během celého dne.

Poděkování patří partnerům a sponzorům naší soutěže : Moravia Lacto a.s., Bona Vita s.r.o., Qwix Foods s.r.o., Haugen CZ s.r.o., OK Parts s.r.o., Armontis Best s.r.o., NATE – nápojová technika a.s., AR-KOVO s.r.o. a FooDaCh s.r.o.

Velký obdiv zaslouží všichni organizátoři a rozhodčí : Roman Málek, Karel Švec, Štěpánka Švecová, Jaroslava Holoubková, Natálie Vavrochová, Jaromír Eis, Lenka Svobodová, Pavlína Jakešová, Romana Bačkovská, Zdeněk Bačkovský, Lenka Janovská, Zdeněk Janovský, Václav Prášek  a Martin Hudík.

Po skončení turnaje proběhlo slavnostní vyhlášení, kterého se zúčastnil člen Správní rady Českého volejbalového svazu pan Zdeněk Meitner.

Na úvod vyhlášení se sportovci dozvěděli výsledky finálového turnaje, následovalo ocenění všech účastníků finálového turnaje (každý sportovec dostal tričko s emblémem HAVLBALL 2014/2015, účastnický list, účastnickou medaili, tašku s dárky od partnerů a sponzorů turnaje a los do tomboly). Následovalo vyhlášení celkových vítězů této soutěže. Ocenili se nejlepší tři hráči a hráčky a pak dostali nejlepší chlapec a dívka vítěznou plaketu (v kategorii žlutého minivolejbalu pouze nejlepší hráčka). Na závěr proběhla tombola o dresy a dárky.

Celkové výsledky 2 HAVLBALL 2014/2015

Žlutý minivolejbal               

1. Kristýna Vlachová (TJ Sokol Okrouhlice)             

2. Natálie Krajíčková a Michaela Medková (TJ Jiskra Havlíčkův Brod)

3. Ema Pátková a Tereza Svobodová (TJ Jiskra Havlíčkův Brod)

 

Oranžový minivolejbal

1. Klára Holoubková a Andrea Rezková (DDM Světlá nad Sázavou)

2. Nela Matějková (DDM Světlá nad Sázavou)

3. Tereza Dibelková (DDM Světlá nad Sázavou)

Nejlepší chlapec Lukáš Zajíček (TJ Sokol Lipnice nad Sázavou)

 

Modrý minivolejbal                                                                       

1. Jakub Pavlík (VK Havlíčkův Brod)

2. Alžběta Janovská (TJ Sokol Bezděkov)

3. Radim Pecha (ZŠ Lípa)

 

Na závěr trocha statistiky celého ročníku soutěže 2 HAVLBALL 2014/2015 :

Hrálo se 8 turnajů.

Zúčastnilo se 12 oddílů (TJ Jiskra Havlíčkův Brod, VK Havlíčkův Brod, TJ Sokol Havlíčkův Brod, ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka Lípa, TJ Sokol Lipnice nad Sázavou, DDM Světlá nad Sázavou, TJ Sokol Okrouhlice, TJ Sokol Štoky, SKO Hlinsko v Čechách, TJ CHS Chotěboř, Gymnázium Chotěboř a TJ Sokol Bezděkov).

Ve žluté kategorii hrálo celkově 51 hráčů a hráček.

V oranžové kategorii hrálo celkově 66 hráčů a hráček.

V modré kategorii hrálo celkově 86 hráčů a hráček

Celkem se odehrálo 1.024 zápasů.

 

Výsledky finálového turnaje 6.6.2015 v Bezděkově :

Žlutý minivolejbal

1.   D.Kopicová, K.Vlachová (TJ Sokol Okrouhlice)

2.   A.Lesáková, A.Koucourková (TJ CHS Chotěboř)

3.   E.Pátková, T.Svobodová (TJ Jiskra H.Brod)

4.   M.Medková, N.Krajíčková (TJ Jiskra H.Brod)

5.   E.Mudruňková, Z.Hudíková (TJ Sokol Bezděkov)

6.   R.Málková, N.Křivohlavá (TJ Sokol Bezděkov)

7.   J.Medková, N.Chalupová (TJ Jiskra H.Brod)

8.   E.Marková, F.Kudla, P.Kudla (TJ Sokol Bezděkov)

9.   A.Zajíček, H.El-Hadi (TJ Sokol Lipnice)

10. V.Zelenka, M.Eigl (TJ Sokol Lipnice)

 

Oranžový minivolejbal

1.   V.Nečas, A.Nečas (TJ Jiskra H.Brod)

2.   J.Vacek, J.Plachý (VK H.Brod)

3.   L.Zajíček, J.Beránek (VK H.Brod)

4.   K.Hejtmánková, V.Lesáková (TJ CHS Chotěboř)

5.   G.Phamová, T.Dudáková (DDM Světlá n.S.)

6.   T.Dibelková, N.Matějková (DDM Světlá n.S.)

7.   A.Rezková, K.Holoubková (DDM Světlá n.S.)

8.   A.Boháčová, V.Pešková (TJ CHS Chotěboř)

9.   N.Břízová, K.Mrtková (TJ CHS Chotěboř)

10. M.Remarová, P.Jechová (DDM Světlá n.S.)

11. K.Trávníčková, K.Kvačková (TJ CHS Chotěboř)

12. K.Hůlová, A.Sobotová (DDM Světlá n.S.)

13. K.Vojtěchová, N.Tvrdá (DDM Světlá n.S.)

14. D.Dvořanová, A.Čeledová (TJ Sokol Lipnice)

15. A.Kučírková, G.Šidláková (TJ Sokol H.Brod)

16. K.Rajdlová, N.Daňková (DDM Světlá n.S.)

17. V.Karlíková, S.Fironová (TJ Sokol Štoky)

18. R.Bořil, M.Matýsek (TJ CHS Chotěboř)

 

Modrý minivolejbal

1.   J.Pavlík, R.Pecha (VK H.Brod)

2.   A.Chládková, K.Švarová (TJ Jiskra H.Brod)

3.   H.Prchalová, T.Bencová (TJ Jiskra H.Brod)

4.   V.Dejmalová, K.Pecová (DDM Světlá n.S.)

5.   B.Žemličková, S.Jakešová (Gymnázium Chotěboř)

6.   M.Danihelová, A.Vosyková (DDM Světlá n.S.)

7.   A.Janovská, S.Svobodová (TJ Sokol Bezděkov)

8.   Š.Mariničová, L.Mariničová (TJ Jiskra H.Brod)

9.   L.Prchalová, V.Brychtová (TJ Jiskra H.Brod)

10. B.Najbrtová, A.Salivarová (TJ Jiskra H.Brod)

11. A.Benešová, V.Vellinga (DDM Světlá n.S.)

12. A.Coufalová, B.Syrovátková (TJ Jiskra H.Brod)

13. M.Čapek, J.Spěvák (DDM Světlá n.S.)

14. A.Málková, D.Švecová (TJ Sokol Bezděkov)

15. K.Káňová, A.Stehnová (Gymnázium Chotěboř)

16. A.Vavrochová, M.Prášková (DDM Světlá n.S.)

17. K.Bačkovská, E.Eisová (TJ Sokol Bezděkov)

18. V.Karlíková, P.Jelínková (TJ Sokol Štoky)

19. S.Miláčková, L.Osvaldová, A.Havlíčková (TJ Jiskra H.Brod)

 

Partneři